Les Flors.

La Rodoreda més lírica inspira a sembrar un jardí fantasiós de flors imaginades, d’una naturalesa tant impensable com exuberant.

A través de narracions breus de ficció -però amb una ànima real- i en l’ambient del conte clàssic, descobrirem en cada flor les fortaleses i debilitats de la dona durant el cicle de la vida.

VÍDEO DOSSIER