Contes coeducatius.

La literatura respectuosa és un recurs pedagògic que permet educar per a la igualtat abraçant la diferència. Acompanyar als infants, impregnar-se de valors i actituds és la base per a una societat justa.

A través de la lectura dramatitzada d’un conte coeducatiu obrirem la porta a la reflexió i al debat. Mitjançant activitats, dinàmiques i jocs visibilitzarem la realitat social potenciant una mirada crítica, per així, prevenir les desigualtats.

DOSSIER